POLÍTICA DE PRIVACITAT

 RESPONSABLE

 COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA

 Avda. Pau Casals, 13, 5è, 43003 Tarragona, (Tarragona)

 Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 FINALITAT

 • Realitzar totes aquelles funcions descrites a l’article 5 dels estatuts col.legials. Resolució JUS/1129/2017, de 10 de maig, per la qual s’inscriuen al Registre de col.legis professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col.legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona i realitzar les gestions administratives necessàries amb els seus col.legiats.
 • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, comunitats socials o qualsevol un altre mitjà electrònic o físic (si ha acceptat prèviament).
 • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides pels col.legiats. s.
 • Realitzar les prestacions de serveis que siguin necessàries per als col.legiats.
 • Gestió dels currículum vitae (CV).

 LEGITIMACIÓ DESTINATARIS

 • Consentiment de l’afectat.
 • Execució d’un contracte.
 • Obligació legal.
 • Interès legítim del responsable del tractament.

DESTINATARIS DE CESSIONS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

 Registro dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo

 DRETS

 Accedir, rectificar, i cancel·lar les dades, així com els altres drets indicats en la informació addicional.

 CONSERVACIÓ

 Les seves dades es mantindran en els registres de tractament de la nostra titularitat mentre la seva conservació sigui necessària per atendre la finalitat que va motivar la seva recollida així com durant el termini d’atenció de possibles obligacions legals.

 INFORMACIÓ ADDICIONAL

 Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web:

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA (també el prestador)

NIF: Q4366005I

Adreça postal: AVDA. PAU CASALS, 13, 5è, 43003 Tarragona, (Tarragona)

Correu electrònic: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Delegat de Protecció de Dades: Maria Teresa Díaz Montilla

Contacte DPD: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

ENTITATS VINCULADES AL COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA

 DENOMINACIÓ SOCIAL  ADREÇA  NIF

 Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España

 Calle Fuente del Rey, 2 (Esquina Carretera de Castilla) 28023 Madrid

 Q2866021E

Consell de Col.legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya

 Carrer Rosselló, 229, 4º, 2ªB. 08008 Barcelona

 V08904989
2. FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Realitzar totes aquelles funcions descrites a l’article 5 dels estatuts col.legials. Resolució JUS/1129/2017, de 10 de maig, per la qual s’inscriuen al Registre de col.legis professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col.legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona i realitzar les gestions administratives necessàries amb els seus col.legiats.
 • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol un altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció del BUTLLETÍ.
 • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides pels col.legiats. usuaris.
 • Realitzar les prestacions de serveis que siguin necessàries per als col.legiats. i/o productes contractats o subscrits pel usuari.
 • Gestió dels currículum vitae (CV).
 • Utilitzar les seves dades per contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i,
 • Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.
 • Les dades de clients i/o proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Pot revocar a qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla..

D’acord amb la LSSICE, COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions. No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites salvo per obligació legal o requeriment judicial.D’acord amb la LSSICE, COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions. No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites salvo per obligació legal o requeriment judicial.

3. CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinats dades personals identificatives i del tràfic durant el termini mínim de 5 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

4. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà al moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

En els casos en què existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

5. COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació del COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari consent expressament al fet que COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA realitzi les següents activitats i/o accions, tret que l’Usuari indiqui el contrari:

 • L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.
 • En cas que l’Usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció deL BUTLLETÍ, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes del COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA iguals o similars als quals van anar inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.
6. MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa a l’usuari que els mitjans habilitats pel COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu i el correu electrònic corporatiu.

Si Vè. remet informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, el Col·legi quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

7. DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA no duu a terme cap cessió o comunicació de dades tret que existeixi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment previ sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà solament la que disposi en aquest moment el prestador.

El COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA no cedirà les dades recollides a tercers tret que existeixi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari. La informació que vostè ens proporcioni tant a través de la nostra web com serà allotjada en els servidors de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA, contractats a l’empresa Magnore S.L. (d’ara endavant, Magnore) amb NIF B55632715 i domicili fiscal situat en Baixada de Toro 5, 1ºA 43004 Tarragona. El tractament de les dades d’aquesta entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre previ consentiment.

8. DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant del COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla., indicant com a Assumpte: “PROTECCIO DE DADES: DRETS AFECTATS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

DRETS:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequats o excessius.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecto de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

9. INFORMACIÓ ADDICIONAL
9.1. INFORMACIÓ QUE RECOLLIM

Les dades recollides per part del responsable són els següents:

 • Aquells que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la nostra pàgina web.
 • Aquells inclosos en els diferents formularis previstos a la nostra pàgina web.
 • Dades recollides a través de les “cookies” per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa en la política de cookies.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la concreta sol·licitud que es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Li preguem que en cas de modificació, comuniqui immediatament la mateixa a fi que la informació en tractament estigui a tot moment actualitzada i no contingui errors. Si contracta el servei/compra el producte mitjançant la nostra pàgina web https://www.codita.org li sol·licitarem que ens proporcioni informació sobre vostè, inclosos el seu nom, dades de contacte i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.

A través d’aquesta Política de Privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat del COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA, incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

9.2. XARXES SOCIALS

Li informem que el COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

El COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-li d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin. Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA consideri inadequats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, el COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inadequats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat del COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA, podent-li enviar informació del seu interès.

Pot accedir a més informació, mitjançant el següent enllaç: https://www.codita.org/politica-de-privacitat.

En tot cas, si Vè. remet informació personal a través de la xarxa social, COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, havent l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

9.3. MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

9.4. IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

9.5. ENVIAMENT CV

En el cas que l’usuari enviï el seu CV a través de la nostra web, li informem que les dades aportades seran tractats per fer-ho partícip dels processos de selecció que pugui haver-hi, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més davant possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem ens remeti novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per a les mateixes finalitats abans informats.

9.6. SUBSCRIPCIÓ Al BUTLLETÍ

En el cas que l’usuari se subscrigui al butlletí, li informem que les dades aportades seran tractades per gestionar la seva subscripció al butlletí informatiu amb avís d’actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament. Ademés informem que aquestes dades seran compartides amb la empresa MAILCHIMP.COM, encarregada del enviament i gestió de la llista d’informació. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o destrucció total dels mateixos. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

9.7. CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

El COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

9.8. LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre el COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA amb els Usuaris dels seus serveis, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Tarragona.

Revisió 18/12/2018

Política de cookies

Esta web utiliza cookies técnicas y publicitarias, propias y de terceros, que tratan datos de conexión y/o del dispositivo, así como hábitos de navegación para facilitarle la navegación y personalizar publicidad. Ten en cuenta que si las rechazas, no podrás usar todas las funcionalidades del sitio web.